logo

Reglement

Deelnemersreglement

I: Het festival

Tijdens PianoFest 2019 kan iedere deelnemer maximaal vijf minuten spelen.

In het vijf-minutenfestival zijn 100 plaatsen beschikbaar en vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 december in de Sweelinckzaal van het Conservatorium van Amsterdam.

In het concours zijn 80 plaatsen beschikbaar op zaterdag 21 december in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam. De halve finale en finale vinden plaats op zondag 22 december.

Let op! In de halve finale en de finale spelen deelnemers een repertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten, dit is inclusief de vijf minuten van de voorronde. Inschrijving voor het concours verplicht je dus een programma voor de (halve)finale in te studeren.

Alle deelnemers krijgen een juryrapport met beeld- en geluidsopnames van hun optreden thuis gestuurd.

II: Voorwaarden deelname

 • Deelnemers mogen geen onderwijs volgen aan een muziekvakopleiding, zoals de vooropleiding/vakopleiding conservatorium (met uitzondering van de jong-talentklas tot 15 jaar). Ook mag je niet beroepsmatig met muziek bezig zijn.
 • Iedere deelnemer vanaf 5 jaar kan meedoen aan PianoFest.
 • Elk spelniveau is toegestaan.
 • Je kunt alleen inschrijven voor een solo-optreden. Uitzondering: in het vijf-minutenfestival hebben we een paar plaatsen gereserveerd om samen te spelen. Je dient alleen wel je eigen musicus/musici en eventueel instrumenten mee te brengen. Er is geen versterking aanwezig.
 • Er zijn geen verplichte werken, er hoeft niet uit het hoofd te worden gespeeld en er zijn geen muziekcategorieën: er mag zowel licht, klassiek, jazz, hedendaagse muziek als een eigen compositie worden gespeeld.
 • Iedere deelnemer krijgt 10 minuten inspeeltijd voorafgaand aan het optreden.
 • Begeleiding achter de podia is alleen toegestaan bij kinderen tot 12 jaar en wel door één persoon.
 • Je mag iemand meebrengen die de bladmuziek omslaat.
 • Bij inschrijving vermeld je het repertoire van 5 minuten en bij deelname aan het concours het repertoire van 10-15 minuten (dit is inclusief het repertoire van 5 minuten van de voorronde).
 • Wijzigingen in de opgegeven muziekstukken kunnen uiterlijk tot 1 december per e-mail aan info@pianofest.nl doorgegeven worden. Daarna is wijzigen niet meer mogelijk. Als het festival vol zit sluit de inschrijving eerder en wordt de datum voor het doorgeven van wijzigingen ook vervroegd.

III: Voorwaarden inschrijving

 • Inschrijven kan tot 1 december 2019 via de website, www.pianofest.nl. De registratie en betaling vindt plaats via Eventbrite. Indien het 'vol' is sluit de inschrijving eerder.
 • Het inschrijfgeld 2019 bedraagt € 25,00 per speelsessie van 5 minuten tijdens het festival of concours.
 • Een deelnemer mag één keer deelnemen.
 • Na de keuze tussen het vijf-minutenfestival of het concours, het vermelden van het te spelen muziekstuk (inclusief speeltijd) en het selecteren van het voorkeurstijdstip van optreden, voldoet de deelnemer eerst het bedrag via Eventbrite, waarna de plek definitief is gereserveerd.
 • De organisatie bepaalt het definitieve programma van het concours en behoudt het recht wijzigingen te maken in het programma. Uiteraard wordt dit afgestemd met de betreffende deelnemers.
 • Het repertoire mag in de voorronde van het concours en het 5-minutenfestival NIET langer duren dan 5 minuten. Als een optreden de 5 minuten overschrijdt, kan het voorkomen dat de deelnemer gevraagd wordt te stoppen door middel van een bel. De organisatie behoudt daarnaast het recht om een deel van het opgegeven uit het programma weg te laten.
 • Het inschrijfgeld wordt bij annulering níét gerestitueerd. Bij annulering dient een mail gestuurd te worden naar info@pianofest.nl.
 • Indien een deelnemer jonger dan 18 jaar is, wordt ervan uitgegaan dat ouders of voogd akkoord zijn met de inschrijving en met de voorwaarden.
 • De finalisten van 2018 kunnen zich niet meer inschrijven voor het concours 2019. Ze kunnen zich wel inschrijven voor het vijf-minutenfestival.
 • Bij inschrijving gaat de deelnemer automatisch akkoord met publicatie van naam, leeftijd en repertoire in het programmaboek en eventueel de publicatie van beeld- en geluidsmateriaal opgenomen tijdens het festival. PianoFest behoudt de (uitzend)rechten van de video-opnames die van de optredens gemaakt worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je contact opnemen met de organisatie van PianoFest.

IV: Jurering voorronde concours

 • Dit jaar is er een nieuwe prijs: uit de voorronde wordt direct de winnaar geselecteerd voor de beste eigen compositie. De winnaar van deze prijs mag zijn 5 minuten compositie spelen tijdens het slotconcert op 22 december 2019.
 • De vakjury beantwoordt voor iedere deelnemer de vraag: naar de halve finale? met het antwoord: ja of nee. Daarnaast kent elk jurylid aan iedere deelnemer twee cijfers toe: voor muzikale interpretatie en voor technische uitvoering. Puntentoekenning is per onderdeel in decimalen van 1,0 t/m 10,0.
 • De drie pianisten met de meeste ´ja's´ gaan door naar de halve finale. Bij ex aequo of 'close calls' gelden de hoogste cijfers.
 • Indien twee of meer deelnemers een gelijk totaalcijfer hebben, geeft het hoogste cijfer voor muzikale interpretatie de doorslag. Is dit ook gelijk, dan beslist de voorzitter van de jury.
 • Indien een deelnemer enigerlei relatie heeft met een van de juryleden, van welke aard dan ook, onthoudt dit jurylid zich van beoordeling. Het puntentotaal van de overige juryleden wordt in dat geval door de jury‐assistent met een correctiefactor vermenigvuldigd.
 • De puntentoekenning wordt niet bekend gemaakt en de juryuitslag is te allen tijde bindend.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen.
 • Er worden 12 deelnemers geselecteerd voor de halve finale die plaats vindt op 22 december. De halve finalisten spelen in de halve finale het gehele repertoire van max. 15 minuten, inclusief het 5-minutenrepertoire van de voorronde. Uit de 12 deelnemers worden 3 finalisten geselecteerd.
 • De speelvolgorde van de halve finale wordt door de organisatie bepaald naar reisafstand van Amsterdam.

V: Jurering finale concours

 • De finalisten spelen een repertoire van minimaal 10 en maximaal 15 minuten, dit is inclusief de 5 minuten van de voorronde. Dit repertoire wordt bij inschrijving voor het concours opgegeven.
 • Ieder jurylid kent weer twee cijfers toe: aan muzikale interpretatie en technische uitvoering. De punten worden bij elkaar opgeteld. Bij gelijke score geeft de muzikale interpretatie de doorslag. Als deze score ook gelijk is, beslist de voorzitter.
 • Er wordt een 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen. De winnaar van de beste compositie krijgt ook een prijs.
Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwsberichten over het festival. Laat hier je emailadres achter:
logo
Designed and developed by Ilya. Pianofest © 2020