HomeEventsFestivalOver onsContactENG
logo

Privacy statement

Introductie

Als je gebruik maakt van de website van het PianoFest (www.pianofest.nl) verwerken wij jouw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we doen dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welk doel we jouw gegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou van belang kan zijn.

We hebben ons best gedaan alle informatie duidelijk en begrijpelijk op te schrijven. Indien je echter vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens na het lezen van dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Om onze bezoekers beter te begrijpen maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij het gedrag van gebruikers analyseren via google analytics, facebook en Adwords conversion tracking.

We verbeteren en ontwikkelen continu onze dienstverlening bij het Stichting PianoFest. Indien dit wijzigingen brengt in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, wordt dit aangepast in dit privacy statement. Daarom raden we je aan regelmatig dit privacy statement te checken of er nog wijzigingen zijn. Onderaan dit privacy statement kun je nagaan wanneer dit privacy statement voor het laatst gewijzigd is.

Wie zijn wij?

Stichting PianoFest is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting Pianofest. Onze contactgegevens zijn: Van Woustraat 173 II, Amsterdam, info@pianofest.nl, 06-14469698. Indien je contact met ons wilt opnemen, gebruik dan de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Voor welke doelen verwerken we jouw persoonsgevens?

Stichting PianoFest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie en marketing

We verwerken jouw persoonsgegevens om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren. Via deze website of bij inschrijving van het event kun je je aanmelden voor de online nieuwsbrief van PianoFest die je dan maximaal 6 keer per jaar per e-mail ontvangt. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Mailchimp. Zie hier de algemene voorwaarden van Mailchimp.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics Cookies. Wij verzamelen gegevens en delen deze niet met Google. Uw volledig IP-adres is niet te herleiden (anonymize tracking). De Google Analytics cookies worden na 14 maanden automatisch gewist

Ook via social media beantwoorden wij jouw vragen over onze dienstverlening.

  • Inschrijving en verkoop tickets

Bij inschrijving en het kopen van tickets voor PianoFest kom je in de online omgevingen van Eventbrite. Eventbrite is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en voor vragen hieromtrent verwijzen we je graag naar hun algemene voorwaarden. Als je via Eventbrite inschrijft voor deelname ontvangt Stichting PianoFest Jouw naam, e-mailadres en de andere details van jouw inschrijving.

  • Donaties

Donaties kunnen gedaan worden via de website. Door het doen van de online betaling via IDEAL kom je terecht in de online omgeving van Stripe. Stripe is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwering en voor vragen hieromtrent verwijzen we je graag naar hun algemene voorwaarden.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

Stichting PianoFest verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou, die je zelf aan ons verstrekt als je onze website bezoekt, je gegevens bij ons achterlaat of contact met ons zoekt:

  • Contactgegevens (naam, e-mailadres, etc.)
  • Marketing & Communicatiegegevens (social mediagegevens, etc.)
  • Gegevens die via cookies worden uitgelezen (geografische gegevens etc.)

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we jouw persoonsgegevens?

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd kunnen worden op een wettelijke grondslag zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ die door jou is gegeven. Het is altijd mogelijk om je toestemming weer in te trekken. Zie het kopje “Kan ik mijn toestemming weer intrekken?” hieronder.

Aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dit in overeenstemming is met dit privacy statement en voor zover wettelijk toegestaan.

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens aan de politie of andere overheidspartijen te verstrekken. Bijvoorbeeld indien we moeten voldoen aan een rechterlijk bevel of als dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing van strafbare feiten.

Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en voor de doelen die wij bepalen. De verwerkers zijn contractueel gebonden jouw persoonsgegevens niet voor andere doelen te gebruiken.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt?

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. We hebben maatregelen getroffen om een veilige doorgifte te realiseren waarbij we aan alle wettelijke eisen voldoen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt In Nederland en de Verenigde Staten.

Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te borgen voor de doorgifte naar bovengenoemde landen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

De partijen die onze gegevens verwerken:

  • zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, of
  • hebben met ons standaard contractuele bepalingen afgesloten zoals opgesteld door de Europese Commissie.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?

We verwijderen of anonimiseren jouw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doelen zoals weergegeven in dit privacy statement. Bijvoorbeeld als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren we jouw gegevens zolang als je deze nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Onze nieuwsbrief verzenden wij met het programma Mailchimp. Voor vragen hieromtrent verwijzen we je graag naar hun algemene voorwaarden.

Hoe kun je je privacy rechten uitoefenen?

Op elk moment kun je ons vragen om inzage in of correctie of verwijdering van jouw gegevens. Verder kun je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of kun je bezwaar maken tegen jouw gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing of profiling. Ook kun je je recht op dataportabiliteit uitoefenen. Indien je gebruik wil maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Hou er rekening mee dat we om aanvullende informatie kunnen vragen om het mogelijk te maken jouw identiteit te verifiëren.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

Je kunt je gegeven toestemming altijd weer intrekken. Deze intrekking heeft echter geen terugwerkende kracht.

Indien je niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Indien je je toestemming voor andere verwerkingen wil intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Waar kan ik een klacht indienen?

Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je deze klacht indienen bij ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Ook kun je een klacht indienen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag of via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Hoe kan ik contact opnemen met Stichting PianoFest?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Stichting PianoFest die niet worden beantwoord in dit privacy statement of je wilt gebruik maken van een van je privacy rechten, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Stichting PianoFest, t.a.v. Lizzy Beekman (functionaris voor de gegevensbescherming), Amsterdam, lizzy@pianofest.nl, 06-14469698.

Wanneer is dit privacy statement voor het laatst gewijzigd?

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018.

Aanmelden nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwsberichten over het festival. Laat hier je emailadres achter:
logo
Designed and developed by Ilya. Pianofest © 2024